Etikettarkiv: Vattenförsörjning

Grotta di Cocceio

Den kilometerlånga tunneln mellan Portus Julius och Kyme

På denna satelitbild har de tre stora tunnlarna kring Pozzuolibukten markerats ut. Illustration: Google Maps (satellitbild) och Julia Habetzeder

På denna satelitbild har de tre stora tunnlarna kring Pozzuolibukten markerats ut. Illustration: Google Maps (satellitbild) och Julia Habetzeder

Till de mindre kända arkeologiska lämningarna vid Neapelbukten räknas de stora tunnlar som konstruerades i romersk tid för att bättra på traktens infrastruktur. Tre imponerande tunnlar finns i Neapelbuktens nordvästra del: Grotta di Cocceio, Grotta di Seiano och Crypta Neapolitana. Alla är närmare en kilometer långa och ofta breda nog att låta två vagnar mötas under passagen genom berget. Det handlar alltså om storslagna exempel på romarnas ingenjörskunskaper.

Läs mer

De röda broarna (”I Ponti Rossi”) i Neapel

Ponti Rossi - de röda broarna - utgör resterna efter den romerska Serinoakvedukten, som försåg städerna kring Neapelbukten med färskvatten. Foto: Baku, Wikimedia Commons.

Ponti Rossi – de röda broarna – utgör resterna efter den romerska Serinoakvedukten, som försåg städerna kring Neapelbukten med färskvatten. Foto: Baku, Wikimedia Commons.

I romersk tid försågs Neapel och många andra städer utmed Neapelbukten med vatten från Serinoakvedukten. Det finns dock inte så många synliga rester av denna akvedukt. För den svenske Neapelresenären är stadsdelen Capodichino kanske mest känd för att det är här Neapels internationella flygplats finns. Men här finns också en del av Serinoakvedukten bevarad – den löper här ännu en kort sträcka ovan mark. Som ett par röda broar sträcker sig valvbågarna över en vältrafikerad gata.

I Neapels mer centrala delar löper Serinoakvedukten till stor del under mark, vilket delvis har lett till att akvedukten inte fått så stor uppmärksamhet. Men även dessa underjordiska sträckningar är ett imponerande exempel på romersk ingenjörskonst. För dagens besökare kan akveduktens underjordiska delar upplevas vid tunnelsystemet Napoli Sotterranea. Läs mer