Etikettarkiv: Stadsmur

Den grekiska stadsmuren i Neapel

Piazza Bellini

Den grekiska stadsmuren vid Piazza Bellini. Foto: Il Sistemone, Wikimedia Commons.

Den grekiska stadsmuren vid Piazza Bellini. Foto: Il Sistemone, Wikimedia Commons.

Då Neapel ännu var en grekisk stad byggdes en kraftig försvarsmur runt stadskärnan. Muren var inte mindre än 3,7 km lång och den inneslöt ett område om 72 hektar. Imponerande rester efter denna stadsmur kan man idag se vid Piazza Bellini i centrala Neapel.

Som så ofta är fallet med den här typen av omfattande konstruktioner så har arkeologer kunnat urskilja ett flertal olika byggnadsfaser för stadsmuren. De två tydligast urskiljbara placeras i 400- respektive 300-talet f.Kr. De rester av muren som man kan se vid Piazza Bellini har man kunnat datera till 300-talets andra hälft; dels på grund av byggnadstekniken och dels utifrån den keramik som hittades när muren grävdes ut, år 1954. Läs mer