Etikettarkiv: Lästips

Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites

P. Miniero, Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites, Neapel: Electa 2003

P. Miniero, Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites, Neapel: Electa 2003

P. Miniero, Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites, Neapel: Electa 2003

Den som intresserar sig särskilt för Baia kan vända sig till denna lilla introduktion till områdets arkeologi och historia. Förvånansvärt mycket information ryms på de 85 sidor som erbjuds. Man har också varit generös med antalet bilder, även om en del av dem är tråkigt ”pixliga”. Typografin är inte heller den bästa och precis som för Pappalardos bok så hade översättningen från italienska till engelska gärna fått vara bättre. Men, i brist på bättre så ger Minieros bok en saklig introduktion till det romerska semesterparadiset Baia.

The Gulf of Naples

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

Umberto Pappalardos bok om Neapelbuktens arkeologi och historia brukar finnas till försäljning vid traktens arkeologiska lämningar och muséer. Numera kan man dock också få tag på boken hemifrån, via bokhandlare på Internet. Det är en trevlig bok, med många fina bilder och texten ger en bra introduktion till Neapelbuktens fascinerande antika arkeologi och historia. Det tenderar dock att bli faktaspäckat och översättningen från italienska till engelska är inte alltid den bästa. Men de vackra fotografierna gör att man kan ha överseende med mycket.

Neapel och Campania

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

Annika Prytz Åbergs bok fokuserar inte på något sätt på Neapelbuktens antika historia, men ingen skildring av detta område kan väl helt undvika den antika historiens vingslag. I centrum står dock människorna och livet i dagens Neapel. Det är en mycket personlig bok, med långa berättelser om författarens möte med detta mångfacetterade område.

En inledande sektion ger en historisk bakgrund (främst dock för efterantik tid), varefter läsaren får följa med på rundvandring i Neapel. Sedan kommer dock en del kapitel om t.ex. de flegreiska fälten (trakten kring Pozzuoli) och Pompeji, där de antika lämningarna förstås spelar en något större roll. Neapel och Campania inkluderar också en del praktisk information för den som vill besöka området, något som inte är allt för enkelt att annars hitta på svenska.

Boken recenserades i positiva ordalag i Svenska Dagbladet den 18 juni 2007, en recension som finns tillgänglig här.

Ancient Campania

A.G. McKay, Ancient Campania 1. Cumae and the Phlegraean Fields, Hamilton: Cromlech Press 1972

A.G. McKay, Ancient Campania 2. Naples and Coastal Campania, Hamilton: Cromlech Press 1972

A.G. McKay, Ancient Campania 1. Cumae and the Phlegraean Fields, Hamilton: Cromlech Press 1972

A.G. McKay, Ancient Campania 1. Cumae and the Phlegraean Fields, Hamilton: Cromlech Press 1972

För den som vill få en snabb överblick av vad de antika skriftliga källorna har att berätta om Neapelbukten är dessa två böcker ett utmärkt lästips. Det är just sammanställningen av de historiska skeendena som är Ancient Campanias styrka. Informationen är här sammanställd efter ort, d.v.s. med separata kapitel om t.ex. Baia och Pozzuoli. Även Vesuvius har tillägnats ett eget kapitel, liksom sjöarna Avernus och Lucrino (som ju ett tag tjänade som romarrikets viktigaste flottbas, Portus Julius). Läs mer

Medusa nr 1, 2014

Svenska utgrävningar i Jordanien

Medusa nr 1, 2014: Svenska utgrävningar i Jordanien

Medusa nr 1, 2014: Svenska utgrävningar i Jordanien

Henrik Boman var länge verksam inom redaktionen för tidskriften Medusa, Sveriges enda populärvetenskapliga tidskrift om antiken. Våren 2014 lämnade Henrik Medusaredaktionen för att helt kunna fokusera på nya uppdrag. Hans avsked till tidskriftens läsare i nr 1, 2014 blev inte mindre än tre artiklar om Neapelbukten!

Innehåll:
Peter M. Fischer, Svenska utgrävningar i Jordanien
Josefin Palmqvist, Antikytheramekanismen och hundra års tolkningar av det unika fyndet
Sofia Häggman, Egypten på Medelhavsmuseet. Ny forskning och nya perspektiv i ombyggd basutställning
Paavo Roos, Theramenes och hans gisslanlösa fred
Henrik Boman, Pozzuoli
Henrik Boman, Sant’Angelo in Formis i full prakt. Campania Felix på medeltiden
Henrik Boman, I de dödas dal. Neapels katakomber
Recension
Medusa tipsar
Gun Blomkvist, Östermalms-Medusa

Läs mer

Medusa nr 2, 2013

Upptäck Neapelbukten!

Medusa nr 2, 2013: Upptäck Neapelbukten

Medusa nr 2, 2013: Upptäck Neapelbukten

Snart efter att vi arrangerat kursen om Neapelbukten vid Senioruniversitetet beslöt vi oss för att sätta en del av allt det material vi ställt samman på pränt. Resultatet blev ett temanummer av Medusa, som vi båda är mycket stolta över. Temanumret omfattar 48 sidor och åtta artiklar som alla berör livet kring Neapelbukten under antiken. En del av de texter som presenteras på denna hemsida är omarbetade versioner av artiklarna i detta temanummer av Medusa.

Innehåll:
Henrik Boman & Julia Habetzeder, Upptäck Neapelbukten!
Julia Habetzeder, Människor och makt. Neapelbuktens politiska historia
Henrik Boman, Neapel – Italiens bortglömda pärla
Henrik Boman, Napoli sotterranea
Julia Habetzeder, Liv och rörelse. Neapelbuktens infrastruktur
Henrik Boman, Via Antiniana och vägen till Puteoli
Henrik Boman, Att njuta sitt otium. Villa Pausilypon
Julia Habetzeder, En pompejansk Medusa
Julia Habetzeder, På vulkanisk mark
Henrik Boman, Campania felix – efter 79 e.Kr.
Lästips om Neapelbukten

Läs mer