Etikettarkiv: Hamn

Fynden från Pithekoussai i Villa Arbusto

Ischias arkeologiska museum

Bland klassiska arkeologer är ön Ischia, vid Neapelbuktens nordvästra ände, mest känd som platsen för den äldsta grekiska kolonin utmed den italiska halvön: Pithekoussai. Den grekiska bosättningen grundades redan kring år 770 f.Kr. Den kom åter i dagen under utgrävningar på 1950- och 1960-talen, och fynden kan man idag se i Ischias arkeologiska museum i Villa Arbusto. Läs mer

Grotta di Cocceio

Den kilometerlånga tunneln mellan Portus Julius och Kyme

På denna satelitbild har de tre stora tunnlarna kring Pozzuolibukten markerats ut. Illustration: Google Maps (satellitbild) och Julia Habetzeder

På denna satelitbild har de tre stora tunnlarna kring Pozzuolibukten markerats ut. Illustration: Google Maps (satellitbild) och Julia Habetzeder

Till de mindre kända arkeologiska lämningarna vid Neapelbukten räknas de stora tunnlar som konstruerades i romersk tid för att bättra på traktens infrastruktur. Tre imponerande tunnlar finns i Neapelbuktens nordvästra del: Grotta di Cocceio, Grotta di Seiano och Crypta Neapolitana. Alla är närmare en kilometer långa och ofta breda nog att låta två vagnar mötas under passagen genom berget. Det handlar alltså om storslagna exempel på romarnas ingenjörskunskaper.

Läs mer

Handelshamnen i Pozzuoli

En av romarrikets viktigaste hamnar

Gravyr av G.B. Natali, Molo di Pozzuoli volgarmente detto il Ponte di Caligola, 1768. Finns i Neapel, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.

Gravyr av G.B. Natali, Molo di Pozzuoli volgarmente detto il Ponte di Caligola, 1768. Finns i Neapel, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.

I Pozzuoli fanns en av romarrikets viktigaste handelshamnar. Den grundades av grekiska kolonisatörer från Samos redan på 500-talet f.Kr. Pozzuoli blev senare en romersk koloni, år 194 f.Kr.

I Pozzuoli anlände gods från hela Medelhavsområdet, för att sedan fraktas vidare mot Rom på land. En viktig handelsvara var spannmål – för att föda den stora befolkningen i Rom var man beroende av importerade basvaror. Varorna fraktades generellt till Capua och vidare mot Rom på Via Appia. Pozzuoli förblev den viktigaste romerska handelshamnen framtill första århundradet e.Kr., då hamnstaden Ostia, vid Tiberns mynning, blev allt mer betydelsefull. Men Pozzuoli var fortfarande ett centralt nav för handel framtill 300-talet e.Kr. Läs mer

Portus Misenus

Den centrala basen för Roms flotta i det Tyrrhenska havet

Den militära hamnen Portus Misenus ersatte Portus Julius redan år 31 f.Kr. Detta trots att Portus Julius anlagts bara ett par år tidigare. Portus Misenus blev den centrala basen för Roms flotta i det Tyrrhenska havet och den användes militärt framtill 400-talet e.Kr. Denna hamnanläggning har alltså spelat en mycket stor roll i den romerska historien. För gemeneman är den kanske mest känd som den plats varifrån Plinius d.ä. begav sig iväg för att undsätta en del av offren för vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. Läs mer

Portus Julius

Romarrikets främsta militära hamn under 30-talet f.Kr.

Portus Julius under antiken. Illustration: Julia Habetzeder.

Portus Julius under antiken. Illustration: Julia Habetzeder.

Den militära hamnen Portus Julius anlades 38/37 f.Kr. Det var en stor anläggning som drog nytta av två sjöar: Avernosjön inåt land och Lucrinosjön närmast havet. Den stora anläggningen inkluderade många stora interventioner i landskapet: kanalen som sammanlänkade de två sjöarna Avernus och Lucernus, tunneln Grotta di Cocceio som förband Portus Julius och hamnen i Cumae, en stor pir, vågbrytare etc. Varför anlades detta jättekomplex år 38 f.Kr.? Läs mer