Anfiteatro Campano

Vy över arenan i den s.k. Anfiteatro Campano i det antika Capua (dagens Santa Maria Caupa Vetere). Foto: Julia Habetzeder.

I Capua finns de imponerande lämningarna efter en stor amfiteater: komplexet mäter 165×135 m. Lämningarna ovan mark har blivit hårt åtgångna under årtusendena, så den s.k. Anfiteatro Campano är i första hand känd för sina välbevarade underjordiska strukturer. Den ursprungliga fasaden är nästan helt borta, men några få valv finns kvar och de ger en bild av hur storslagen byggnaden måste ha varit.

Anfiteatro Campano är framför allt känd för sina välbevarade underjordiska gångar. Här syns gångarna under arenans golv. Foto: Julia Habetzeder.

Anfiteatro Campano är mycket lik Colosseum i Rom. Liksom sin välkända motsvarighet i Rom så pryddes dess fasad av halvkolonner i olika ordningar för olika våningsplan: nederst fanns den toskanska ordningen, sedan den joniska och överst den korintiska. Av likheter som dessa att döma så byggdes denna amfiteater med Colosseum som direkt förebild. Man tror att den byggdes under mitten av det första århundradet e.Kr., men dateringen är omdiskuterad.

Den som besöker denna spännande amfiteater får inte bara strosa runt över- och under jord i den antika arenan: här finns också ett litet museum där man kan se skulpturala dekorationer från byggnaden, och olika småfynd som relateras till gladiatorspel (alla av de senare har dock inte hittats just här).

Lästips

På de lokala arkeologiska myndigheternas hemsida finns Information på italienska om Anfiteatro Campano. Lämningarna beskrivs också i D.L. Bomgardner, The story of the Roman amphitheatre (London: 2000), 90-106. På Wikimedia Commons finns många bilder av de imponerande lämningarna.


Visa Neapelbukten.se på en större karta