Macellum

Macellum i Pozzuoli. Foto: Julia Habetzeder.

Det romerska macellum är säkerligen Pozzuolis mest kända arkeologiska lämning. Ursprungligen var detta en stor marknadsplats där mat såldes. Marknaden användes under de första tre århundradena e.Kr. Det stora komplexet täcker in 75×58 m. Arkitekturen är typisk för ett romerskt macellum, med en rektangulär byggnad som öppnar sig mot en stor innergård, och med en rund byggnad, en s.k. tholos, i mitten av innergården. Samma grundläggande drag återfinns hos macellum i Neapel.


Visa Neapelbukten.se på en större karta

Från huvudentrén kom man in till innegården, omgiven av en portik med 34 kolonner. Runt innegården, bakom portiken, fanns 18 små butikslokaler, s.k. tabernae. Med tanke på att rester av flera trappor finns bevarade kan vi vara relativt säkra på att dessa butiklokaler ofta omfattade minst två våningar. I komplexets nordöstra hörn fanns rikligt utsmyckade latriner – de räknas till de mest luxuösa publika latriner som vi känner till från antiken.

I mitten av innergården finns den runda byggnaden, tholos. Denna byggnad ligger på ett nästan två meter högt podium som man kom upp på via fyra trappor. Byggnaden omgavs av 16 kolonner i afrikansk marmor – kolonner som Bourbonerna återanvänt i palatset i Caserta. Hela anläggningen var ursprungligen rikt utsmyckad med skulpturer – de skulpturer som hittades då komplexet grävdes ut finns idag i det arkeologiska museet i Neapel.

Det förhållandevis välbevarade komplexet grävdes delvis ut under mitten av 1700-talet, då Karl III av Spanien (tillhörande ätten Bourbon) regerade konungariket Sicilien. Samme kung arrangerade under denna tid också utgrävningar i Pompeji och Herculaneum. Under dessa tidiga grävningar hittade man en skulptur föreställande guden Sarapis, vilket ledde till att byggnaden felaktigt tolkades som ett tempel tillägnat denne egyptisk-hellenistiske gudom. Än idag kallas byggnaden ofta för ett Sarapeum. Under det tidiga 1800-talet frilades sedan hela byggnaden.

Lästips

På de lokala arkeologiska myndigheternas hemsida finns Information på italienska om macellum. Lämningarna beskrivs också kort i Umberto Pappalardos The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land (Verona: Arsenale Editrice 2006), 103-104.