Grotta di Cocceio

Den kilometerlånga tunneln mellan Portus Julius och Kyme

På denna satelitbild har de tre stora tunnlarna kring Pozzuolibukten markerats ut. Illustration: Google Maps (satellitbild) och Julia Habetzeder

Till de mindre kända arkeologiska lämningarna vid Neapelbukten räknas de stora tunnlar som konstruerades i romersk tid för att bättra på traktens infrastruktur. Tre imponerande tunnlar finns i Neapelbuktens nordvästra del: Grotta di Cocceio, Grotta di Seiano och Crypta Neapolitana. Alla är närmare en kilometer långa och ofta breda nog att låta två vagnar mötas under passagen genom berget. Det handlar alltså om storslagna exempel på romarnas ingenjörskunskaper.

Den kilometerlånga Grotta di Cocceio är den längsta av dessa tre tunnlar. Genom att hacka sig igenom berget skapade man en effektiv förbindelse mellan Avernosjön och Kyme. Tunneln byggdes i samband med att flottbasen Portus Julius anlades, 38-37 f.Kr., som en militärstrategisk länk mellan den nya hamnen i öster och hamnen i Kyme i väst.

Namnet Grotta di Cocceio är modernt, men det har sin grund i det att Strabon namnger ingenjören bakom byggnadsverket: den frigivne Lucius Cocceius Auctus. Samme man ska också ha konstruerat Crypta Neapolitana och av inskrifter att döma ska han ha varit delaktig i bygget av Augustustemplet i Pozzuoli.

Den kilometerlånga tunneln har ett välvt tak och sex ventilationsschakt som löper upp genom berget: på så sätt fungerade schakten också som ljusinsläpp. Tackvare denna genväg genom berget kunde också Serinoakveduktens färskvatten ledas mellan Kyme och Portus Julius.

Serinoakveduktens ungefärliga sträckning utmed Neapelbukten. Illustration: Julia Habetzeder

På grund av rasrisken är Grotta di Cocceio idag dessvärre helt stäng för besökare.

Lästips om Grotta di Cocceio

Det är inte lätt att hitta information om Grotta di Cocceio. Tunneln och omständigheterna kring dess konstruktion beskrivs i McKays Ancient Campania 1, 25-26 & 158-159.