Den antika teatern

Delar av teaterns auditorium finns bevarat i en innergård. Foto: City Class, Wikimedia Commons.

Nära Neapels odeion finns också lämningarna efter stadens antika teater. Men det är inte lätt att särskilja det som återstår av den antika teatern från den moderna bebyggelsen.

Den stora tegelstrukturen som idag går tvärs över Strada dell'Anticaglia härstammar från den antika teaterbyggnaden. Foto: Baku, Wikimedia Commons.

På en av bakgatorna i området kan man se två gigantiska tegelbågar med fönster. Man tror först att det är ett efterantikt hus, men det är två stora romerska stödstrukturer till baksidan av teaterns auditorium. Det är det enda man kan se av teatern ovan mark idag utan att komma in i de privata husen. Delar av denna teaters auditorium finns på gården till ett av kvarteren, men större delen av ruinerna är fortfarande inbyggda i fastigheter som Neapels invånare bor i, exakt hur mycket som finns kvar går inte att avgöra. Vi vet dock att teatern har anor från första århundradet f.Kr.

Man kan besöka delar av ruinerna som grävts ut i källaren till en mindre lägenhet på bottenplan och i en affärslokal. Under ett besök kan man fortfarande se fönster stängda med luckor som leder direkt från ruinerna till de bebodda lägenheterna. Man kan se det romerska murverket i tegel, delar av trappor och dörrar, men teatern är för evigt gömd under stadens bebyggelse.

I de skriftliga källorna omtalas teatern i Neapel framför allt därför att kejsar Nero (37–68 e.Kr.) ska ha uppträtt här.

Lästips

Fler bilder av Neapels antika teater finns tillgängliga på Wikimedia Commons. Inläggets text är delvis hämtad från vårt temanummer av Medusa.


Visa Neapelbukten.se på en större karta