Carminiello ai Mannesi-komplexet

Carminiello ai Mannesi-komplexet inkluderar lämningarna efter en stor romersk badanläggning. Foto: Wikimedia Commons.

Kyrkan Carminiello ai Mannesi bombades svårt under andra världskriget, och i spillrorna upptäcktes en stor romersk byggnad som flankerade en viktig nord-sydlig gata i den antika staden. Byggnaden var av stora dimensioner, den täckte ett helt kvarter och har fått namn efter kyrkan: Carminiello ai Mannesi-komplexet.

Det finns olika tolkningar av komplexet: ovanför ett privathus (domus) från första århundradet f.Kr., byggdes senare ett stort komplex, förmodligen ett hyreshus. Det var en stor tvåvåningsbyggnad med valvslagen undervåning i tegel och opus mixtum (en murteknik typisk för första och framför allt andra århundradet e.Kr.) och den inkluderade även ett badkomplex. En alternativ tolkning är att hela komplexet helt enkelt är en stor badanläggning. Oavsett tolkning, så rör vi oss i första århundradet före och efter Kristus. 

Bottenvåningen har samma struktur som det vi kan se längs gatorna i Pompeji: tabernae och serviceområden samt ingångar till de privata delarna av fastigheten. På 200-talet e.Kr. har ett Mithreum byggts in i två av rummen på nedervåningen. En avbildning av Mithras som dödar tjuren fanns kvar här när arkeologerna frilade området.

Byggnaden tycks ha övergivits efter 400 e.Kr. och använts som soptipp till ca 700 e.Kr. Lagren från denna period som soptipp har gett ett rikligt arkeologiskt material: bland annat kan man se hur tamboskap successivt utgör en allt mindre del av det osteologiska materialet, en indikation
på att staden minskade i storlek. Förändringar i sammansättningen av importerade föremål visar hur handelsvägarna ändrades: man kan se att det fram till ca 550 e.Kr. fanns en omfattande import, av främst vin och olja från Tunisien, Syrien, Levanten och Mindre Asien, medan man på 600-talet ser en nedgång i importen och att vinproduktionen i Kampanien återupplivats – man drack mer lokalt vin.

Den första kyrkan i området verkar ha byggts på 600-talet och då återanvändes delar av den romerska byggnaden till bostäder, butiker och källare. Kyrkan Carminiello ai Mannesi restes på 1600-talet.

Lästips

Fler bilder av Carminiello ai Mannesi-komplexet finns tillgängliga på Wikimedia Commons. Inläggets text är delvis hämtad från vårt temanummer av Medusa.


Visa Neapelbukten.se på en större karta