Kategoriarkiv: Bacoli

Nymfeet vid Punta Epitaffio

År 1969 upptäcktes två skulpturer under vattenytan vid den udde som kallas Punta Epitaffio. Denna udde utgör idag Baiabuktens nordliga gräns. De antika skulpturerna stod då fortfarande på sin ursprungliga plats, i en absid. Den ena skulpturen föreställde Odysseus, den andra en av hans kompanjoner. Detta fynd föranledde utgrävningen av det som visade sig vara ett nymfeum, med ett stort antal bevarade skulpturer. Det har hävdats att detta var den första vetenskapligt utförda arkeologiska utgrävningen under vatten. Arbetet under vattenytan utfördes av dykaren Piero A. Gianfrotta, med de klassiska arkeologerna Fausto Zevi och Bernard Andreae som sakkunniga arbetsledare. Läs mer

Portus Misenus

Den centrala basen för Roms flotta i det Tyrrhenska havet

Den militära hamnen Portus Misenus ersatte Portus Julius redan år 31 f.Kr. Detta trots att Portus Julius anlagts bara ett par år tidigare. Portus Misenus blev den centrala basen för Roms flotta i det Tyrrhenska havet och den användes militärt framtill 400-talet e.Kr. Denna hamnanläggning har alltså spelat en mycket stor roll i den romerska historien. För gemeneman är den kanske mest känd som den plats varifrån Plinius d.ä. begav sig iväg för att undsätta en del av offren för vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. Läs mer

De flegreiska fältens arkeologiska museum

På en udde i Pozzuolibukten ligger ett imponerande kastell, delvis byggt över ett stort romerskt villakomplex. Bara dess magnifika läge gör kastellet värt ett besök. Men här får man också uppleva ett försvarsverk från 1500-talet, samtidigt som man kan se de spännande arkeologiska fynden från området.

Det aragonska kastellet vid Pozzuolibukten. Foto: RaBoe/Wikipedia, från Wikimedia Commons.

Det aragonska kastellet vid Pozzuolibukten. Foto: RaBoe/Wikipedia, från Wikimedia Commons.

Läs mer

Tempel tillägnat kejsarkulten i det antika Misenum

I det område som idag utgör kommunen Bacoli fanns den antika hamnstaden Misenum. Därför finns här många spännande antika lämningar: bland annat ett litet tempel (ett så kallat sacellum). Liksom så många andra lämningar utmed Neapelbuktens norra ände så har även detta tempel drabbats av bradyseismens verkningar: byggnaden ligger idag delvis under vatten. Man kan bara se resterna efter de murar som bevarats i hög höjd, och enstaka kolonner.

Lämningarna efter ett litet tempel tillägnat kejsarkulten i det antika Misenum, dagens Bacoli. Foto: Tyler Bell, Creative Commons.

Lämningarna efter ett litet tempel tillägnat kejsarkulten i det antika Misenum, dagens Bacoli. Foto: Tyler Bell, Creative Commons.

Läs mer