Villa Jovis

Capri är känt för sin dramatiska natur. Och den vackra ön fascinerade redan under antiken.

En rekonstruktion av Villa Jovis, ritad av den tyske arkitekten Carl Weichardt (1846-1906), ur dennes bok "Das Schloß des Tiberius und andere Römerbauten auf Capri". Genom Wikimedia Commons.

Under inbördeskrigen som plågade Rom under det sista århundradet f.Kr. stred Octavianus (63 f.Kr.-14 e.Kr., fr.o.m. 27 f.Kr. kejsar Augustus) mot Sextus Pompejus (67-35 f.Kr.). Den senare hade sitt fäste på ön Ischia vid Neapelbuktens nordvästra ände. När Octavianus lyckats besegra Sextus Pompejus år 35 f.Kr. övertog han hela ön Ischia och förvaltade den därefter som privat ägo. Men bara några år senare, år 29 f.Kr., besökte Octavianus Capri och blev jätteförtjust i ön. Capri styrdes då av Neapel, men Octavianus tvingade helt enkelt till sig ett byte – han tog över Capri som privat semesterort och gav Neapel ön Ischia i utbyte.

Redan under Octavianus tid blev alltså hela ön Capri den romerske kejsarens egendom. Och ön är framför allt känd som den plats där Octavianus/Augustus efterträdare, Tiberius (42 f.Kr.-37 e.Kr.), drog sig tillbaka under de sista tio åren av sitt liv. Enligt de skriftliga källorna ska han ha haft inte mindre än tolv villor på ön, döpta efter de olympiska gudarna. De imponerande lämningarna efter en enorm villa på Capris östra udde kallas därför Villa Jovis – Jupiters villa.


Visa Neapelbukten.se på en större karta

Det stora villakomplexet har ett mycket dramatiskt läge, med utsikt över Neapelbukten, och branta klippväggar ner till havet. Man tror att villan byggdes av Tiberius. Man har bl.a. velat para ihop villans läge med beskrivningar av hur den bittre kejsaren helt sonika ska ha kastat människor som inte behagat honom ner för stupen kring den storslagna villan – i den antika litteraturen finns det flera berättelser på det temat.

Vy över lämningarna efter det storslagna villakomplexet på Capri, kallat Villa Jovis. Genom Wikimedia Commons.

Villan grävdes ut 1932-1935 av den berömde italienske arkeologen Amadeo Maiuri. Det utgrävda komplexet täcker in 7 000 kvadratmeter. Villan är uppbyggd kring en stor central gård. Under denna finns en enorm cistern som rymmer ca 8 000 kubikmeter vatten – Capri må vara vackert, men det var inte lätt att leda akveduktvatten till en plats som denna. Tackvare den stora cisternen kunde behovet av färskvatten tillgodoses även här.

Lästips

Villa Jovis beskrivs kort i Umberto Pappalardos The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land (Verona: Arsenale Editrice 2006), 170-172.