Författararkiv: Julia Habetzeder

Under ombyggnad

En lycklig Julia Habetzeder efter en dammig dags arbete i det svenska kvarteret i Pompeji (2004)

En lycklig Julia Habetzeder efter en dammig dags arbete i det svenska kvarteret i Pompeji (2004)

Neapelbukten.se är under ombyggnad. Jag går från att bara ha ett flöde med inlägg till att istället använda statiska sidor för beskrivningar av platserna kring Neapelbukten. Medan arbetet pågår kommer mycket information finnas i dubbla uppsättningar – både som statiska sidor och som inlägg. Jag hoppas att ni kan ha tålamod med detta. Förhoppningen är att informationen på sidan blir tydligare i slutändan. Jag har ändå haft för vana att skriva om tidigare texter, en vana som inte rimmar så väl med ett löpande flöde av inlägg.

Blogposter kommer dock att finnas kvar, då som presentation av nyheter, evenemang, och kanske som ett sätt för mig att uppmärksamma var nya uppdateringar skett.

Trevlig helg!

Pompeii Stories

En föreläsningsserie på Italienska kulturinstitutet i Stockholm

Tackvare den fina Pompejiutställningen på Millesgården i Stockholm arrangeras det många spännande evenemang i staden. Ett bra exempel är den föreläsningsserie som arrangeras av Italienska kulturinstitutet: Pompeii Stories.

Vy över Neapelbukten, med Vesuvius. Foto: Julia Habetzeder

Vy över Neapelbukten, med Vesuvius. Foto: Julia Habetzeder

Med start onsdagen den 25/2 kl. 18 hålls en föreläsning varannan vecka framtill slutet av april. Föreläsarna är framstående forskare från Italien, Frankrike, Australien och Sverige. De teman som avhandlas sträcker sig från Pompejis gatuliv, via 3D-skanning av lämningarna, till skildringarna av den antika landsortsstaden i modern populärkultur.

I skrivande stund finns bara den första föreläsningen med i kulturinstitutets kalendarium, så det gäller att återvända dit för att få information om de senare evenemangen.

Nymfeet vid Punta Epitaffio

År 1969 upptäcktes två skulpturer under vattenytan vid den udde som kallas Punta Epitaffio. Denna udde utgör idag Baiabuktens nordliga gräns. De antika skulpturerna stod då fortfarande på sin ursprungliga plats, i en absid. Den ena skulpturen föreställde Odysseus, den andra en av hans kompanjoner. Detta fynd föranledde utgrävningen av det som visade sig vara ett nymfeum, med ett stort antal bevarade skulpturer. Det har hävdats att detta var den första vetenskapligt utförda arkeologiska utgrävningen under vatten. Arbetet under vattenytan utfördes av dykaren Piero A. Gianfrotta, med de klassiska arkeologerna Fausto Zevi och Bernard Andreae som sakkunniga arbetsledare. Läs mer

Rädda Medelhavsinstituten!

Helt utan förvarning har regeringen beslutat att anslagen till de svenska instituten i Athen, Istanbul och Rom ska dras in år 2017. Detta är ett verkligt dråpslag för svensk humaniora!

Det finns många anledningar att rädda Medelhavsinstituten. Det svenska institutet i Rom är inte bara en plats där svenska forskare kan arbeta och knyta internationella kontakter. Institutet är, rent fysiskt, ett stycke svensk kulturhistoria. Byggnaden är en arkitekturhistorisk pärla från 1930-talet, ritad av Ivar Tengbom. Den livfulla fontänen Solglitter är ett verk av Carl Milles. Och ingen mindre än Carl Malmsten har stått för inredningen. Foto: Julia Habetzeder.

Det finns många anledningar att rädda Medelhavsinstituten. Det svenska institutet i Rom är inte bara en plats där svenska forskare kan arbeta och knyta internationella kontakter. Institutet är, rent fysiskt, ett stycke svensk kulturhistoria. Byggnaden är en arkitekturhistorisk pärla från 1930-talet, ritad av Ivar Tengbom. Den livfulla fontänen Solglitter är ett verk av Carl Milles. Och ingen mindre än Carl Malmsten har stått för inredningen. Foto: Julia Habetzeder.

De svenska medelhavsinstituten är sedan länge väletablerade och internationellt erkända – institutet i Rom grundades redan 1925, det i Athen 1947 och det i Istanbul 1962. Att bygga upp verksamheter som dessa kräver tid och pengar – investeringar som Sverige redan gjort, och som man nu borde förvalta med stolthet. Läs mer

Fynden från Pithekoussai i Villa Arbusto

Ischias arkeologiska museum

Bland klassiska arkeologer är ön Ischia, vid Neapelbuktens nordvästra ände, mest känd som platsen för den äldsta grekiska kolonin utmed den italiska halvön: Pithekoussai. Den grekiska bosättningen grundades redan kring år 770 f.Kr. Den kom åter i dagen under utgrävningar på 1950- och 1960-talen, och fynden kan man idag se i Ischias arkeologiska museum i Villa Arbusto. Läs mer

Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites

P. Miniero, Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites, Neapel: Electa 2003

P. Miniero, Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites, Neapel: Electa 2003

P. Miniero, Baia. The Castle, Museum and Archaeological Sites, Neapel: Electa 2003

Den som intresserar sig särskilt för Baia kan vända sig till denna lilla introduktion till områdets arkeologi och historia. Förvånansvärt mycket information ryms på de 85 sidor som erbjuds. Man har också varit generös med antalet bilder, även om en del av dem är tråkigt ”pixliga”. Typografin är inte heller den bästa och precis som för Pappalardos bok så hade översättningen från italienska till engelska gärna fått vara bättre. Men, i brist på bättre så ger Minieros bok en saklig introduktion till det romerska semesterparadiset Baia.

Pompejiutställning i Stockholm!

20 september 2014 – 18 maj 2015, Millesgården

En lycklig Julia Habetzeder efter en dammig dags arbete i det svenska kvarteret i Pompeji (2004). Den som vill veta mer om projektets arbete kan besöka Millesgårdens Pompejiutställning.

En lycklig Julia Habetzeder efter en dammig dags arbete i det svenska kvarteret i Pompeji (2004). Den som vill veta mer om projektets arbete kan besöka Millesgårdens Pompejiutställning.

Sedan år 2000 har svenska arkeologer arbetat med att dokumentera ett helt kvarter i Pompeji. Så man kan lite kärleksfullt säga att det finns ett ”svenskt” kvarter i Pompeji, kvarteret med det mindre romantiska namnet V.1. Den som vill följa de svenska arkeologernas arbete kan dra nytta av projektets hemsida, pompejiprojektet.se, där resultaten publiceras löpande. Att utgrävningsresultat publiceras med Open Access på Internet är fortfarande alldeles för ovanligt inom den svenska klassiska arkeologin: en stor eloge alltså, för det svenska Pompejiprojektet! Läs mer

The Gulf of Naples

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

Umberto Pappalardos bok om Neapelbuktens arkeologi och historia brukar finnas till försäljning vid traktens arkeologiska lämningar och muséer. Numera kan man dock också få tag på boken hemifrån, via bokhandlare på Internet. Det är en trevlig bok, med många fina bilder och texten ger en bra introduktion till Neapelbuktens fascinerande antika arkeologi och historia. Det tenderar dock att bli faktaspäckat och översättningen från italienska till engelska är inte alltid den bästa. Men de vackra fotografierna gör att man kan ha överseende med mycket.

Grotta di Cocceio

Den kilometerlånga tunneln mellan Portus Julius och Kyme

På denna satelitbild har de tre stora tunnlarna kring Pozzuolibukten markerats ut. Illustration: Google Maps (satellitbild) och Julia Habetzeder

På denna satelitbild har de tre stora tunnlarna kring Pozzuolibukten markerats ut. Illustration: Google Maps (satellitbild) och Julia Habetzeder

Till de mindre kända arkeologiska lämningarna vid Neapelbukten räknas de stora tunnlar som konstruerades i romersk tid för att bättra på traktens infrastruktur. Tre imponerande tunnlar finns i Neapelbuktens nordvästra del: Grotta di Cocceio, Grotta di Seiano och Crypta Neapolitana. Alla är närmare en kilometer långa och ofta breda nog att låta två vagnar mötas under passagen genom berget. Det handlar alltså om storslagna exempel på romarnas ingenjörskunskaper.

Läs mer

Neapel och Campania

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

Annika Prytz Åbergs bok fokuserar inte på något sätt på Neapelbuktens antika historia, men ingen skildring av detta område kan väl helt undvika den antika historiens vingslag. I centrum står dock människorna och livet i dagens Neapel. Det är en mycket personlig bok, med långa berättelser om författarens möte med detta mångfacetterade område.

En inledande sektion ger en historisk bakgrund (främst dock för efterantik tid), varefter läsaren får följa med på rundvandring i Neapel. Sedan kommer dock en del kapitel om t.ex. de flegreiska fälten (trakten kring Pozzuoli) och Pompeji, där de antika lämningarna förstås spelar en något större roll. Neapel och Campania inkluderar också en del praktisk information för den som vill besöka området, något som inte är allt för enkelt att annars hitta på svenska.

Boken recenserades i positiva ordalag i Svenska Dagbladet den 18 juni 2007, en recension som finns tillgänglig här.