Termerna i Pollena Trocchia

Vesuvius vrede dubbelt upp

I Pollena Trocchia har man hittat en badanläggning byggd på asklagret efter Vesuvius utbrott 79 e.Kr. Anläggningen tillhör förmodligen en stor villa som ännu inte grävts ut, och som användes fram tills Vesuvius utbrott år 472 e.Kr. förstörde och begravde delar av byggnaden. Utbrottet är känt som Pollena-utbrottet. Under termerna har man hittar spår som indikerar att det tidigare legat en villa på platsen, som förstördes i Vesuvius utbrott 79 e.Kr.


Visa Neapelbukten.se på en större karta

I Neapelbukten fanns i romersk tid badanläggningar utplacerade efter olika premisser: i den antika storstaden Neapel fanns termer i tätbefolkade områden, Via Terracina-termerna låg vid en väg längre bort från Neapels stadskärna och Agnano-termerna har istället placerats så att de kunde dra nytta av varma källor. Termerna i Pollena Trocchia kan representera ytterligare en typ av placering – privata bad som legat i anslutning till de stora lantvillorna (villa rustica) som dominerade delar av den mycket bördiga slätten runt Vesuvius.

Materialet man fann i husen tillhörde främst 400-talet e. Kr., och vissa fynd pekar på att baden upphört att fungera innan vulkanutbrottet 472 e.Kr. Man har hittat spår av växter inne i själva byggnaden och delar av hypokausten var plundrad på material redan under antiken. På den stora gården i baden hittade man under asklager från utbrottet år 472 e. Kr. flera begravningar från mitten av 400-talet e.Kr.

I ruinerna har man hittat återanvänt material från den förstörda villan som tyder på att byggnaden vad bebodd även efter utbrottet 472 e.Kr. Bland annat har en av cisternerna i badet byggts om till bostad och de övre delarna, synliga ovan asklagret, har använts som byggnadsmaterial. Denna bebyggelse förstördes i sin tur i Vesuvius utbrott år 505 eller 512 e.Kr. som slutligen begravde byggnaden helt.

Villan upptäcktes 1988 och den undersöks sedan 2005 av Apolline-projektet, som syftar till att frilägga hela villan. Apolline-projektet är i första hand en forskningsgrupp: Suor Orsola Benincasa- och Federico II-universiteten i Neapel är värdinstitutioner och projektet är öppet för alla universitet som kan bidra till dess mål.

Lästips om termerna i Pollena Trocchia

Apolline-projektets utgrävningar presenteras på www.apollineproject.org, deras beskrivning av termerna i Pollena Trocchia finns här. Inläggets text har tidigare publicerats i vårt temanummer av Medusa.