The Gulf of Naples

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

U. Pappalardo, The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land, Verona: Arsenale Editrice 2006

Umberto Pappalardos bok om Neapelbuktens arkeologi och historia brukar finnas till försäljning vid traktens arkeologiska lämningar och muséer. Numera kan man dock också få tag på boken hemifrån, via bokhandlare på Internet. Det är en trevlig bok, med många fina bilder och texten ger en bra introduktion till Neapelbuktens fascinerande antika arkeologi och historia. Det tenderar dock att bli faktaspäckat och översättningen från italienska till engelska är inte alltid den bästa. Men de vackra fotografierna gör att man kan ha överseende med mycket.