Neapel och Campania

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

A. Prytz Åberg, Neapel och Campania. Historia, människor och kultur i Vesuvius skugga, Stockholm: Carlsson 2007

Annika Prytz Åbergs bok fokuserar inte på något sätt på Neapelbuktens antika historia, men ingen skildring av detta område kan väl helt undvika den antika historiens vingslag. I centrum står dock människorna och livet i dagens Neapel. Det är en mycket personlig bok, med långa berättelser om författarens möte med detta mångfacetterade område.

En inledande sektion ger en historisk bakgrund (främst dock för efterantik tid), varefter läsaren får följa med på rundvandring i Neapel. Sedan kommer dock en del kapitel om t.ex. de flegreiska fälten (trakten kring Pozzuoli) och Pompeji, där de antika lämningarna förstås spelar en något större roll. Neapel och Campania inkluderar också en del praktisk information för den som vill besöka området, något som inte är allt för enkelt att annars hitta på svenska.

Boken recenserades i positiva ordalag i Svenska Dagbladet den 18 juni 2007, en recension som finns tillgänglig här.