Handelshamnen i Pozzuoli

En av romarrikets viktigaste hamnar

Gravyr av G.B. Natali, Molo di Pozzuoli volgarmente detto il Ponte di Caligola, 1768. Finns i Neapel, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.

Gravyr av G.B. Natali, Molo di Pozzuoli volgarmente detto il Ponte di Caligola, 1768. Finns i Neapel, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III.

I Pozzuoli fanns en av romarrikets viktigaste handelshamnar. Den grundades av grekiska kolonisatörer från Samos redan på 500-talet f.Kr. Pozzuoli blev senare en romersk koloni, år 194 f.Kr.

I Pozzuoli anlände gods från hela Medelhavsområdet, för att sedan fraktas vidare mot Rom på land. En viktig handelsvara var spannmål – för att föda den stora befolkningen i Rom var man beroende av importerade basvaror. Varorna fraktades generellt till Capua och vidare mot Rom på Via Appia. Pozzuoli förblev den viktigaste romerska handelshamnen framtill första århundradet e.Kr., då hamnstaden Ostia, vid Tiberns mynning, blev allt mer betydelsefull. Men Pozzuoli var fortfarande ett centralt nav för handel framtill 300-talet e.Kr.

Vad återstår av hamnen idag? I princip ingenting. De rester som fanns har till större delen gjutits in i den moderna hamnanläggningen. Att det fanns lämningar kvar av piren här kan man se i äldre avbildningar. I en gravyr av G.B. Natali, från 1768, syns ett stort komplex, med valvbågar som gick rätt ut i Pozzuolibukten.


Visa Neapelbukten.se på en större karta

Vi har betonat hur viktigt hamnen i Pozzuoli var under antiken. Dess betydelse speglas också i antika avbildningar av hamnen. Vyer över Pozzuoli finns avbildade på små antika glasflaskor, sju stycken är kända. Det finns även en som visar den närbelägna orten Baia. Flaskorna tros ha tillverkats i Pozzuoli, men de har hittats på olika håll i Europa och Nordafrika. Därför tror man att flaskorna tillverkades och såldes i Pozzuoli som souvenirer, alternativt att de hade en religiös betydelse och tjänade som minnen efter pilgrimsfärder till staden.

Den s.k. Populoniaflaskan (för bild, klicka här!) hittades 1812 i en grav i Piombino, det antika Populonia, i Toscana, Italien. Flaskan finns idag i Corning Museum of glass, Corning NY, inv. 62.1.31. Den är 18 cm hög. Piren finns angiven som PILAE. Till vänster om piren signalleras vatten, och sedan tar en bild av Baia vid, där texten OSTRIARIA betecknar anläggningar för uppfödning av ostron. Runt det syns eventuellt två av Baias kupolklädda badanläggningar. Här ser man också piren i Pozzuolis hamn, avbildad som valvbågar ut i vattnet, med två triumfbågar på, och kolonner med skulpturer.

Pozzuolis hamn avbildas också på den s.k. Odemiraflaskan (för bild, klicka här!). Den hittades vid okänd tidpunkt i den romerska gruvan i Odemira, Portugal. Den fanns i Lissabon från år 1868, men försvann snart och har inte återfunnits. Här avbildas bara Pozzuoli. Piren benämns Pilas, och har samma kännetecken som piren på Populoniaflaskan. Här ser man också Pozzuolis två amfiteatrar, till höger om dem Serapistemplet och bredvid det en badanläggning och en teater.

I juli 1668 hittades en antik byggnad på Esquilinen i Rom, dekorerad med väggmålningar. En av dessa väggmålningar förevigades i en gravyr av P.S. Bartoli. De antika lämningarna tros ha förstörts kort därefter. Väggmålningen avbildar hamnen i Pozzuoli. Jämför piren i målningen med den som syns på glasflaskorna: även här återges två triumfbågar och andra ärostatyer.

Denna gravyr avbildar en romersk väggmålning påträffad på Esquilinen i Rom år 1668. Väggmålningen, som idag gått förlorad, tros ha föreställt Pozzuolis hamn. Illustration: P.S. Bartoli, ur Iconographia Veteris Romae av G.P. Bellori, 1764.

Denna gravyr avbildar en romersk väggmålning påträffad på Esquilinen i Rom år 1668. Väggmålningen, som idag gått förlorad, tros ha föreställt Pozzuolis hamn. Illustration: P.S. Bartoli, ur Iconographia Veteris Romae av G.P. Bellori, 1764.

Vi måste alltså nöja oss med indirekt evidens för hur Pozzuolis mäktiga handelshamn såg ut. Men de antika avbildningarna ger också en bild av staden. I Bartolis gravyr betecknar Horrea de magasin där säd och andra varor lagrades inför vidare transport. Även två badanläggningar finns angivna, liksom ett Apollotempel, en köttmarknad och något som kallas Neptunus (havsgudens) portik.

Pozzuolis pir är ett bra exempel på att man ibland kan skapa sig en relativt bra bild av en antik plats genom indirekt evidens. Detta är ofta fallet för den antika historien. Det är en stor fördelen att vi har tillgång till många olika typer av källor: arkeologiska lämningar och olika tiders avbildningar av platser i olika medier. Av skriftliga källor vet vi att Pozzuolis hamn var av central betydelse för Romarriket, och det intrycket förstärks av att staden, med sin storslagna pir, också avbildades i olika sammanhang under antiken.

Lästips

Pozzuolis betydelse som handelshamn i romersk tid beskrivs kort i Umberto Pappalardos The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land (Verona: Arsenale Editrice 2006), 96-105.

En reaktion på “Handelshamnen i Pozzuoli

  1. Pingback: Portus Julius | Neapelbukten.se

Kommentarer inaktiverade.