Portus Misenus

Den centrala basen för Roms flotta i det Tyrrhenska havet

Den militära hamnen Portus Misenus ersatte Portus Julius redan år 31 f.Kr. Detta trots att Portus Julius anlagts bara ett par år tidigare. Portus Misenus blev den centrala basen för Roms flotta i det Tyrrhenska havet och den användes militärt framtill 400-talet e.Kr. Denna hamnanläggning har alltså spelat en mycket stor roll i den romerska historien. För gemeneman är den kanske mest känd som den plats varifrån Plinius d.ä. begav sig iväg för att undsätta en del av offren för vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e.Kr.

Hamnen i Misenum var anlagd enligt samma princip som Portus Julius: två bäcken sammanlänkades av en kanal. Det var den yttre bukten som användes som hamn, i den inre skedde underhåll och tillverkning av nya skepp.


Visa Neapelbukten.se på en större karta

Området är tätt bebyggt idag och det finns inte så många synliga spår efter denna en gång säkerligen omfattande anläggning. Man kan se rester av de romerska vågbrytarna, de ligger nära sina moderna efterföljare. Det handlar om massiva betongpelare som är upptill 6 m höga. Men det är inte säkert att dessa står på sin ursprungliga plats. Hamnen har i modern tid använts för u-båtar, och i samband med detta har bukten rensats. Kanske är det därför de stora antika betongpelarna staplats upp precis bredvid de moderna vågbrytarna?

Lästips

I McKays Ancient Campania 2, s. 1-39, sammanställs det vi vet om Misenum utifrån antika texter. Till stor del handlar det om just flottbasen.

2 reaktion på “Portus Misenus

  1. Pingback: Portus Julius | Neapelbukten.se

  2. Pingback: Tempel tillägnat kejsarkulten i det antika Misenum | Neapelbukten.se

Kommentarer inaktiverade.