Tempel tillägnat kejsarkulten i det antika Misenum

I det område som idag utgör kommunen Bacoli fanns den antika hamnstaden Misenum. Därför finns här många spännande antika lämningar: bland annat ett litet tempel (ett så kallat sacellum). Liksom så många andra lämningar utmed Neapelbuktens norra ände så har även detta tempel drabbats av bradyseismens verkningar: byggnaden ligger idag delvis under vatten. Man kan bara se resterna efter de murar som bevarats i hög höjd, och enstaka kolonner.

Lämningarna efter ett litet tempel tillägnat kejsarkulten i det antika Misenum, dagens Bacoli. Foto: Tyler Bell, Creative Commons.

Lämningarna efter ett litet tempel tillägnat kejsarkulten i det antika Misenum, dagens Bacoli. Foto: Tyler Bell, Creative Commons.

Det lilla templet upptäcktes i slutet av 1960-talet och grävdes ut kort därefter. Utgrävningarna uppdagade ett större rum med en absid i den ena änden – själva templet – som flankerades av två mindre förrådsutrymmen. Framför templet fanns en öppen plats där man hittade många skulpturbaser. Inskriptionerna på dessa baser, och andra inskriptioner som hittades på platsen, avslöjar att templet var tillägnat kejsarkulten. Den religiösa verksamheten sköttes av ett prästerskap kallat Collegium Augustalium.


Visa Neapelbukten.se på en större karta

Ursprungligen uppfördes templet i kejsar Augustus (63 f.Kr.-14 e.Kr.) ära, men det byggdes ut och renoverades under den andra hälften av 100-talet e.Kr. Då fick templet en ny fasad, och en inskription berättar att arbetet bekostades av prästinnan Cassia Victoria och hennes make Lucius Lekanios Primitivus. Detta par finns också avbildat i relief på templets pediment – i frisyrer som speglar det mode som det samtida kejsarparet infört.

Den senaste antika inskriptionen som hittats här dateras till den första hälften av 200-talet e.Kr., så templet fanns kvar åtminstone tills dess. Men någon gång snart därefter förstördes det, troligen av en jordbävning: delar av byggnaden kollapsade och begravdes under ett jordskred. Efter förstörelsen tog man troligen tillvara på de skulpturer och en del av de skulpturbaser som stod på den öppna platsen framför templet.

De skulpturer som stod inne i templet lämnades dock därhän, och dessa återupptäcktes vid utgrävningarna på 1960-talet. En del av skulpturerna har fått stor uppmärksamhet. Här fanns till exempel två heroiska porträtt av kejsarna Vespasianus (9-79 e.Kr.) och Titus (39-81 e.Kr.). För dagens åskådare ser dessa porträtt väldigt märkliga ut, eftersom de äldre herrarnas huvuden avbildats helt realistiskt, samtidigt som deras nakna kroppar är helt idealiserade: ungdomliga och muskulösa.

Ett annat spektakulärt fynd är en förhållandevis välbevarad ryttarstaty i naturlig storlek, gjord i brons. Statyn är av särskilt intresse, eftersom den återanvänts redan under antiken: först föreställde statyn kejsaren Domitianus (51-96 e.Kr.), men när denne dömdes till damnatio memoriae (”fördömande av minnet”) byttes statyns huvud ut, så att det istället var Domitianus efterföljare, Nerva (30-98 e.Kr.) som avbildades.

De spännande fynden från Augustalernas tempel i Misenum finns idag i kastellet i Baia. Här har man bland annat rekonstruerat templets pediment, med den tidigare nämnda avbildningen av prästinnan Cassia Victoria och hennes make.

Lästips

Man kan läsa mer om detta tempel i Paola Minieros Baia. The castle, museum and archaeological sites (Neapel: Electa 2003) 52-57 & 78-80; och i Umberto Pappalardos The Gulf of Naples. Archaeology and History of an Ancient Land (Verona: Arsenale Editrice 2006), 88-90.