Introduktion


På denna karta finns de platser som beskrivs på hemsidan utmarkerade. Visa Neapelbukten.se på en större karta.

På denna hemsida vill vi lyfta fram Neapelbuktens fantastiska historia. Vi fokuserar i första hand på de antika, arkeologiska lämningar som fallit i skuggan av de stora upptäckterna i Pompeji, Herculaneum, Stabiae och Oplontis. Detta är de så kallade Vesuviusstäderna, de städer som ödelades av Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. Vesuviusstäderna är utan tvekan sensationella, men den intensiva uppmärksamheten kring dem har kommit att stjäla allt ljus från andra arkeologiska fynd i området – det är hög tid att Neapelbuktens spektakulära, men för de flesta helt okända, arkeologiska arv lyfts fram.

Vid Neapelbukten, och i området runt Vesuvius, kan man hitta några av den romerska världens största städer: Capua var den italiska halvöns näst största stad, överträffad bara av Rom, hamnanläggningarna runt Pozzuoli-bukten var romarrikets största och viktigaste innan Ostias hamn byggdes ut av Claudius på 50-talet e.Kr. Två av romarrikets mest kända kejsare, Augustus och Hadrianus, dog i området runt Vesuvius – Augustus i Nola år 14 e.Kr. och Hadrianus i Baia år 138 e.Kr.

Efter att ha tittat närmade på Neapelbuktens arkeologiska lämningar, har vi kunnat konstatera att mängden intressanta fynd är överväldigande. För den som är beredd att blicka bortom Pompejis välkända och turistfyllda gator finns här fantastiska platser att upptäcka!

Vy över Neapelbukten, med Vesuvius. Foto: Julia Habetzeder

Vy över Neapelbukten, med Vesuvius. Foto: Julia Habetzeder

Hemsidan är under uppbyggnad – information kommer att läggas till kontinuerligt. Neapelbukten.se drivs av Henrik Boman och Julia Habetzeder. Vi har tidigare gett en kurs om Neapelbukten vid Senioruniversitetet i Stockholm, och publicerat artiklar kring temat i tidskriften Medusa.